Een elektronische leeromgeving voor een nieuwe vorm van onderwijs

Wij geloven in de kracht van onderwijs op basis van ontwikkelingslijnen en leerlijnen want iedere leerling is uniek. Wij geloven ook in de kracht van samenwerken en het delen van onze collectieve kennis. Samen gaan we op zoek naar nieuwe mogelijkheden en nieuwe kansen. 

Werken met leerlijnen en ontwikkelingslijnen

In EduMaps werken wij met leerlijnen. Onze jarenlange ervaring in het Speciaal Onderwijs leidde tot de ontwikkeling van een generiek algoritme waarbij een gekozen onderwijsbestemming leidt tot automatisch leerstofaanbod uit de leerlijn, wat EduMaps maakt tot een navigatiesysteem voor het onderwijs, ongeacht de onderwijssoort, voor de vakgebieden die daartoe geëigend zijn. 

De tijd die overblijft besteden we aan gezamenlijke projecten, trekken we er met de klas op uit of we halen de wereld in huis, met onderwerpen die er toe doen. Zie ook de Authentic Living Academy (i.o.). 

Video's

Een korte introductievideo over de basale werking van EduMaps. Zie ook onze korte intro’s over:

Het OVM in EduMaps

Het dossier in EduMaps

Culturen in EduMaps

LessPapers in EduMaps

Video afspelen

EduMap Store

De EduMap Store is een platform waar scholen, brancheverenigingen, samenwerkingsverbanden, instellingen met een specifieke expertise, bedrijven en uitgeverijen hun EduMap kunnen delen. 

Door EduMaps en lessen met elkaar te delen wordt ons leerstofaanbod rijker en tegelijkertijd goedkoperveelzijdiger, eerlijker en flexibeler!

Modules in EduMaps

Betaal uitsluitend voor wat je gebruikt

Plan,Do,Check,Act,Cycle,Diagram

Plannen (€650 p/j)

Schaal de leerlingen/studenten per vak in op een leerroute en EduMaps clustert de leerlingen automatisch op niveau en biedt de juiste leerdoelen aan.

Dossier

Dossier (€250 p/j)

Bouw je eigen dossier m.b.v. de formulierenmodule en upload je documenten naar de EduMaps Cloud. Alle documenten veilig, altijd en overal beschikbaar.

Laptop,&,Social,Media,Icons,,Communication,In,The,Global,Computer

API (€0,50 p/ll/j)

Ontwikkel je eigen overzichten en opbrengstenschermen of stel je gegevens uit EduMaps beschikbaar voor andere applicaties met behulp van een beveiligde API-sleutel.

LessPapers

LessPapers (gratis)

Ontwerp je eigen lessen en trainingen (lesopbouw, documenten, instructievideo’s en opdrachten) of kies je LessPapers uit de EduMap Store.

Het OVM in EduMaps

Het OVM bestaat uit wetenschappelijk onderbouwde ontwikkelingslijnen. Door deze lijnen in te vullen volgt u het kind/de leerling in zijn/haar ontwikkeling. 

Video: Het OVM in EduMaps

Nieuwe gebruikers EduMaps

Maak kennis met de scholen en instellingen die in de afgelopen periode kozen voor de implementatie van EduMaps

Culturen

EduMaps is een universele applicatie die het werken met leer- en ontwikkelingslijnen ondersteunt. Een EduMap op basis van de leeftijd beschrijft de ontwikkeling van een kind waarop je deze volgt, zoals het OVM. Een EduMap die uitgaat van een “onderwijsleeftijd” bevat doelen voor die leeftijd, zoals de routes 1F en 2F in het Primair Onderwijs of het landelijk Doelgroepenmodel binnen het Speciaal Onderwijs. Een voorbeeld van een “leerjaar-EduMap” is Wiskunde – Havo leerjaar 1 t/m 5.

Kies uw “cultuur” en EduMaps hanteert de terminologie voor leren van die onderwijssoort of doelgroep. EduMaps ondersteunt de volgende culturen:

DataCare Content Factory

Zie je er tegenop om je leerlijnen of lessen in te voeren in EduMaps? Laat ons je helpen. Wij “bezorgen” nl. ook EduMaps!

Hoe gaat dat in zijn werk?

Eerst beoordelen we  samen of wij kunnen waarmaken wat je hier allemaal leest en of EduMaps ook echt iets voor je is. Tijdens die kennismaking analyseren we ook jouw huidige manier van werken en beoordelen we samen of we het leven op jouw school daadwerkelijk makkelijker kunnen maken, met EduMaps. We kijken ook naar de omvang van je leerlijnen. Wil je je lessen er ook in? Ook dat brengen we in kaart. 

Hoe verder?

We brengen de kosten van EduMaps en het tijdspad van de conversie van de leerlijnen in kaart. We spreken een acceptatietest af en ook de teamtraining kunnen we evt. verzorgen. 

Wil je gebruik maken van de DataCare Content Factory? Neem dan contact met ons op!

Wat zeggen onze gebruikers

Met EduMaps hebben we de flexibiliteit om met eigen leerlijnen en formulieren te werken waardoor we de leerlingen planmatig en doelgericht kunnen laten toewerken naar hun vervolgbestemming. Ook het leerlingdossier hebben wij ondergebracht in EduMaps waardoor we steeds minder losse documenten hebben en de inhoud veel meer samenkomt in één systeem.
Daniëlle Lulofs
Directeur Onderwijs Hub Noord-Brabant
EduMaps van DataCare is voor onze school hét LVS. De aansluiting bij het Landelijk Doelgroepen Model is voor ons erg belangrijk en dit is geheel verwerkt in EduMaps.
Dennis van der Meer
ICT Coördinator Prisma, Alphen a/d Rijn
Ik ben heel blij met EduMaps en met jullie toegankelijkheid. Er wordt altijd snel gereageerd, dat helpt ons heel erg bij de implementatie. Dus een compliment voor DataCare.
Sanne van den Bergh
IB-er DynamicaXL, Zaandam

EduMaps Experience

Maak kennis met een nieuwe manier om te leren en ervaar de “look and feel” van EduMaps, door een presentatie of proefomgeving.