Ontstaan in het speciaal onderwijs

Een elektronische leeromgeving
voor een nieuwe vorm
van onderwijs

Iedere leerling per vak een eigen leerroute. Automatisch leerstofaanbod op basis van de gekozen onderwijsbestemming. Deel je EduMaps en LessPapers in de EduMap Store!

PERSONALISEREN

Per vak een
eigen leerroute

EduMaps is ontstaan in het Speciaal Onderwijs. Daar kiezen we voor de leerlingen per vak een passende leerroute. Op die manier sluiten we optimaal aan op de behoefte van de leerlingen. 

Leerroutes zijn flexibel. Je kunt leerroutes eenvoudig aanpassen en je kunt er leermiddelen en lessen aan koppelen. Ook kan de uitstroombestemming eenvoudig worden bijgesteld, of beter worden aangesloten op een vervolgtraject. 

Als de bestemming bekend is wordt EduMaps een navigatiesysteem voor in de klas of groep. EduMaps biedt automatisch doelen en leermiddelen aan die toeleiden naar de gekozen bestemming. 

KENNIS DELEN

Deel je EduMap in
de EduMap Store

De EduMap Store is een platform waar scholen, brancheverenigingen, samenwerkingsverbanden, instellingen met een specifieke expertise, bedrijven en uitgeverijen hun EduMap kunnen delen. 

Door EduMaps en lessen met elkaar te delen via de EduMap Store wordt ons leerstofaanbod rijker maar tegelijkertijd goedkoper, veelzijdiger, eerlijker en flexibeler!

Instellingen
1 +
Gebruikers
1 +
Leerlingen
1 +
KOPPEL LESSPAPERS AAN EEN EDUMAP

NIEUW in EduMaps!
LessPapers

Iedere school, vakwerkgroep of leerkracht heeft wel eigen ontwikkelde lessen en leermiddelen, die worden gebruikt wanneer je aan een bepaalde set doelen werkt. Deze lessen kunnen vanaf nu ook in EduMaps worden geplaatst, incl. lesopbouw, bronverwijzingen, filmpjes, bestanden en – straks – opdrachten. 

Door de lessen ook op te nemen in EduMaps zijn we nóg flexibeler geworden. Immers, we hoeven de methode niet meer uit te pluizen om de juiste lessen te zoeken bij de doelen die EduMaps voorstelt, we kunnen er nu ook eenvoudig de lessen bij kiezen.

De lessen in EduMaps kunnen steeds verder worden verfijnd en ieder jaar opnieuw worden gebruikt. Dit levert tijdwinst en kwaliteitsverbetering op. Maar misschien nog wel mooier is dat de vakwerkgroepen en leerkrachten van de verschillende scholen elkaar voortaan kunnen helpen, door de mooiste lessen eenvoudig te delen en daarmee aan elkaar beschikbaar te stellen, via de EduMap Store. 

Modules in EduMaps

Licentie €350,- + €5,- p/ll/j

De basismodule van EduMaps bestaat uit het monitoren van een kind/leerling/client op een ontwikkelingslijn of leerlijn.
Daarnaast kun je EduMaps via de EduMap Store zelf uitbreiden met modules. 

Plan,Do,Check,Act,Cycle,Diagram

Plannen

€650 p/j

Schaal de leerlingen/studenten per vak in op een leerroute en EduMaps clustert de leerlingen automatisch op niveau en biedt de juiste leerdoelen aan. 

Dossier

Dossier

€250 p/j

Bouw je eigen dossier m.b.v. de formulierenmodule en upload je documenten naar de EduMaps Cloud. Alle documenten veilig, altijd en overal beschikbaar. 

Laptop,&,Social,Media,Icons,,Communication,In,The,Global,Computer

API

€0,50 p/ll/j

Ontwikkel je eigen overzichten en opbrengstenschermen of stel je gegevens uit EduMaps beschikbaar voor andere applicaties met behulp van een beveiligde API-sleutel.

LessPapers

LessPapers

gratis

Ontwerp je eigen lessen en trainingen (lesopbouw, documenten, instructievideo’s en opdrachten) of kies je LessPapers uit de EduMap Store.  

Culturen in EduMaps

EduMaps is een universele applicatie die het werken met leer- en ontwikkelingslijnen ondersteunt. Een EduMap op basis van de leeftijd beschrijft de ontwikkeling van een kind waarop je deze volgt, zoals het OVM. Een EduMap die uitgaat van een “onderwijsleeftijd” bevat doelen voor die leeftijd, in die fase, zoals het DGM. Een “leerjaar-EduMap” is  bv. Wiskunde – Havo leerjaar 1 t/m 5.

Kies uw “cultuur” en EduMaps hanteert de terminologie voor leren van die onderwijssoort of doelgroep. 

Kinderopvang

Onderwijs

Zorg

Verenigingen

EIGENAARSCHAP

Waar werken we aan? Prove-It!

Prove-It wordt de persoonlijke leeromgeving voor de leerling, student, cliënt of sporter. 

In Prove-It worden de lessen uit EduMaps (opbouw, instructievideo’s, documenten en opdrachten) in een eigen agenda beschikbaar. De leerling/student kan deze nu zelf, online volgen en de opdrachten digitaal inleveren.  Zo bouwt zich ook een portfolio op. Het competentieniveau of de indicatoren, gekoppeld aan de opdracht, zijn bereikt wanneer de leerkracht/docent/begeleider deze goedkeurt, waardoor de leerling/student weer een stapje heeft gezet op de leerroute. Met Prove-It kan de leerling/student straks ook zelf EduMaps kiezen in de EduMap Store, naast de routes waarop hij/zij door de school wordt begeleid. Take the next map!

Voor meer nieuws over Prove-It en de releasedatum kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief

FAQ

Veelgestelde vragen over EduMaps

In EduMaps beschrijven we de leerling/student in een leerlingprofiel, ontwikkelingsperspectief of studentprofiel. In dat document schalen we de leerling vervolgens per vak in op een geschikte leerroute. Dat kan per vak een andere leerroute zijn en, voor sommige vakken, mogelijk zelfs een route uit een heel andere EduMap! Nu weet EduMaps voldoende om de leerlingen/studenten per vak te clusteren en automatisch leerstofaanbod te doen. EduMaps maakt prachtige overzichten en rapportages over hoe de leerling/student het doet op de leerroute!

Nee. Na het kiezen van een passende leerroute monitoren we de leerling/student op de route. Er is immers op ieder moment een streefniveau, waartoe de leerling/student zich verhoudt. Ligt de leerling op streefniveau? Dan is de gekozen leerroute passend. Ligt hij voortdurend voor of achter? Dan is een route met een andere onderwijsbestemming mogelijk passender. Schaal de leerling voor dat vak opnieuw in, waarna EduMaps een ander leerstofaanbod gaat doen, in de richting van de nieuw gekozen onderwijsbestemming.

In schooljaar 21-22 leveren we de module LessPapers op. Met LessPapers kun je een lesplan koppelen aan een groepsplan. Nu hebben we alles in handen: de doelen van een leerroutefase, die EduMaps automatisch presenteert op basis van de inschaling op de leerroute, én de manier waarop we aan die doelen werken, via de lessen. Ook de lessen binnen LessPapers kunnen worden gedeeld met andere scholen, in de EduMap Store.

EduMaps krijgt een eigen portfolio. Na de module LessPapers is “Prove-It” aan de beurt. Daarin ziet de leerling/student zichzelf op de route, inclusief de doelen, en kan het de lessen evt. ook (deels) zelfstandig volgen. Aan de opdrachtjes zitten mogelijk doelen uit de leerroute gekoppeld. Wanneer de leerkracht of docent deze goedkeurt heeft de leerling/student weer een stap vooruit gezet, op de EduMap.

EduMaps is geschikt voor alle onderwijssoorten, gezondheidszorg en bedrijven. EduMaps kan omgaan met een ontwikkelingslijn voor Vroeg- en Voorschoolse Educatie, zoals de OVM EduMap. Maar EduMaps ondersteunt ook leerroutes voor Speciaal Onderwijs, zoals het Doelgroepenmodel en voor Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs. Je kunt ook therapeutische lijnen gebruiken in EduMaps. 

Scholen, instellingen en bedrijven kunnen zelf een EduMap maken van hun leerlijnen óf een EduMap kiezen uit de EduMap Store. Het is ook mogelijk om je eigen EduMap te publiceren in de EduMap Store, eventueel onder licentie, zodat een andere school/instelling daar weer gebruik van kan maken. Het publiceren van een lesbundel werkt exact hetzelfde als voor een EduMap. 

DataCare Content Factory

Zie je er tegenop om je leerlijnen of lessen in te voeren in EduMaps? Laat ons je helpen. Wij “bezorgen” nl. ook EduMaps!

Hoe gaat dat in zijn werk?

Eerst beoordelen we  samen of wij kunnen waarmaken wat je hier allemaal leest en of EduMaps ook echt iets voor je is. Tijdens die kennismaking analyseren we ook jouw huidige manier van werken en beoordelen we samen of we het leven op jouw school daadwerkelijk makkelijker kunnen maken, met EduMaps. We kijken ook naar de omvang van je leerlijnen. Wil je je lessen er ook in? Ook dat brengen we in kaart. 

Hoe verder?

We brengen de kosten van EduMaps en het tijdspad van de conversie van de leerlijnen in kaart. We spreken een acceptatietest af en ook de teamtraining kunnen we evt. verzorgen. 

Wil je gebruik maken van de DataCare Content Factory? Neem dan contact met ons op!

Nieuwe gebruikers EduMaps

Maak kennis met de scholen en instellingen die in de afgelopen periode kozen voor de implementatie van EduMaps

Klantreacties

Lees hier wat onze klanten en relaties zeggen over EduMaps. Zie ook de reviews in de EduMap Store.

Met EduMaps hebben we de flexibiliteit om met eigen leerlijnen en formulieren te werken waardoor we de leerlingen planmatig en doelgericht kunnen laten toewerken naar hun vervolgbestemming. Ook het leerlingdossier hebben wij ondergebracht in EduMaps waardoor we steeds minder losse documenten hebben en de inhoud veel meer samenkomt in één systeem.
Danielle Lulofs
Directeur Onderwijs Hub Noord-Brabant
EduMaps van DataCare is voor onze school hét LVS. De aansluiting bij het Landelijk Doelgroepen Model is voor ons erg belangrijk en dit is geheel verwerkt in EduMaps.
Dennis van der Meer
Prisma VSO, Alphen aan den Rijn
Ik ben heel blij met EduMaps en met jullie toegankelijkheid. Er wordt altijd snel gereageerd, dat helpt ons heel erg bij de implementatie. Dus een compliment voor DataCare.
Sanne van den Bergh
DynamicaXL, Zaandam

Deze partners helpen ons bij de ontwikkeling,
implementatie en trainingen van EduMaps

Wilt u ook (ontwikkel)partner worden? Alle hulp is welkom! Neem a.u.b. contact met ons op.

Contact opnemen

Wilt u meer informatie, een online demo of een proefomgeving EduMaps? Neemt u dan aub contact met ons op!

Adres

Borchgraven 2.4
7051CW Varsseveld

Telefoon & e-mail

Tel : 0314-395559
Email : info -@- datacare.nl

Support

MA-VR 09:00 – 12.00
support -@- datacare.nl

Volg ons