DataCare

Wie zijn wij en wat doen wij?

Missie

 

DataCare is ontstaan vanuit het Speciaal Onderwijs. Voor die doelgroep ontwikkelden wij een leerlingvolgsysteem op basis van leer- en ontwikkelingslijnen. Op die manier konden we beter omgaan met verschillen en bijstellingen. De onderwijskunde die we in die tijd hebben opgedaan, aangevuld met de levenskunde die je in de loop der jaren ook opdoet, hebben geresulteerd in EduMaps. EduMaps staat voor een nieuwe vorm van onderwijs. EduMaps is Inclusief Onderwijs. Eigenlijk maakt EduMaps van een reguliere school een school voor Speciaal Onderwijs! Is namelijk niet ieder kind speciaal? Verdient een hoogbegaafd kind niet ook een ontwikkelingsperspectief? Waarom bewandelt niet iedere leerling een eigen leerroute, met een eigen uitstroombestemming, die per vak is afgestemd op het ritme en de mogelijkheden van dat kind? Dat is wat EduMaps ondersteunt.

EduMaps is meer. We willen het onderwijs niet alleen veranderen door een persoonlijke leerroute mogelijk te maken, we willen ook minder afhankelijk zijn van de standaardmethoden en het vele toetsen. Als je de menselijke natuur begrijpt, Het Tibetaanse boek van leven en sterven hebt gelezen, als je weet dat geluk niet van geld afhankelijk is en goede cijfers of veel diploma’s niet garant staan voor een goede gezondheid, als je je realiseert dat een verhaal altijd twee kanten heeft, terwijl er vaak maar één van genoemd wordt, als je je verdiept hebt in de menselijke potentie en holistisch kunt denken, als je weet hoe je persoonlijke overtuigingen van invloed zijn op je leven, dan veranderen ook de visie op en de invulling van je onderwijs. 

Dan wil je dat standaardboekje niet meer. Dan wil je van dat standaardaanbod af. Dan wil je ook kunnen verwijzen naar alternatieve en nieuwe inzichten. Dan wil je jezelf steeds verder ontwikkelen en verbeteren, en je leerlingen daartoe ook uitnodigen, in plaats van ze daartoe te dwingen. Dan wil je samen met die ander, die er ook zo over denkt, een nieuw onderwijsplatform creëren, door met elkaar nieuwe content en leermiddelen te delen, om samen te groeien en de autonomie over ons onderwijs en daarmee over onszelf terug te nemen. Het wordt tijd om deze wereld veranderen. Dat begint bij een nieuwe vorm van onderwijs.

Visie

Arjen Lievers

Onze producten